PRGInstructions HERE
Monday, December 10, 2012

10.12.2012

  


10 prosinec, 2012

Emoce v tomto období; pozitivní řešení současných nepokojů; vlivy 12. a 21. prosince; proces Vzestupu Země; "partnerské" duše potomků; přípravy na Zlatý věk.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Toto období různých náboženských zvyků a oslav ve vašem světě vždy přináší intenzívní a smíšené emoce. Ti, kterým se daří dobře, cítí vděčnost za požehnání ve svém životě a vesele si užívají s rodinou a přáteli; ti, kteří jsou osamělí či ve smutku či hladoví a bez prostředků ještě intenzívněji pociťují svůj osud. Je pro nás radostné, když vidíme, že v tomto období "dobrých vln pro všechny" tolik laskavých a srdečných duší jedná, aby pomohly těm, kdo jsou v nouzi.

V tomto povznášejícím aspektu tento rok není jiný než předešlé; avšak energie jsou naprosto odlišné od tohoto období v minulých letech. Ty nejvyšší vibrace, které váš svět zná již věky, zasahují každého, a zatímco mnozí jich využívají ku svému prospěchu, masy lidí nejsou v příznivém postavení. S tím, jak se odvíjejí dny roku 2012, negativní extrémy duality naposledy silně lapají po dechu, než dojde k jejich blízkému konci.

Hlavními starostmi jsou nepokoje na Středním východě s hrozbou chemických zbraní v Sýrii, vývoj plutonia v Íránu, povstání v Egyptě, pokračující nepřátelství Izraele a Palestiny. Severní Korea připravuje vypuštění rakety, stav mnoha státních ekonomik je špatný, v některých afrických státech se stále válčí a dochází k útlaku, stoupají počty uprchlíků, po celém světě se objevují násilné činy, korupce ve vládách a multinacionálních korporacích. 

Tyto situace týkající se celého světa však nezmiňujeme proto, abychom kazili vaši sváteční náladu, ale abychom vás ujistili, že ve VŠECH případech přicházejí pozitivní řešení! Ohledně největšího nebezpečí, chemických zbraní, pokud by mělo dojít k jejich použití, technologie naší vesmírné rodiny zabrání jejich funkci. 

12. prosinec a 21. prosinec jsou dávno považovány za klíčová data pro planetu. Pro jistotu jsou vysílána k Zemi z důvodu planetárního zarovnání obrovská kvanta energie, která představují významnou pohonnou sílu, avšak Země je na dráze Vzestupu skrze stále vyšší vibrační stupně a stoupá již po více než 70 let. To bude pokračovat i během její cesty skrze čtvrtou hustotu až do jejího cíle v páté hustotě, kde vznikla planeta a Gaia, duše ztělesňující tuto planetu.

Proto nepohlížíme na 21. prosinec jako na závažnou událost, která by byla stejně hluboká pro všechny na celém světě. Každý jednotlivec je jedinečnou bytostí a prožije jedinečnou osobní reakci na tento den, tak jak také každý jedinečně prožíval pokrok během vzestupu Země. Někteří jedinci mohou mít mocnou energetickou reakci, a jiní možná neucítí nic neobvyklého. 

Milované duše, prosím, nepociťujte zklamání, když nezažijete nic dramatického! Intenzita světla na Zemi se zvyšuje, a s ní i vaše vědomé a duchovní uvědomění, a vaše těla se přizpůsobují buněčným změnám z uhlíkových na křišťálové. Nepotřebujete žádnou šokující událost ani pocit, abyste cítili radostnou náladu z blížícího se prahu Zlatého věku Země!

Těšte se s námi z nedávného pokroku ve vašem lineárním čase, pokud jde o velké počty duší, které mohou fyzicky doprovodit Zemi do tohoto Věku! Bůh vyhovuje žádostem duší předků na úrovni duše, aby mohly být partnery svých potomků, kteří se statečně snaží zbavit emocí, které snižují množství absorbovaného světla. 

Tyto emoce, které nemají kořeny v temnotě a nikoho nezraňují kromě jich samých, jsou intenzívní a či dlouhodobé tesknění, výčitky, vina, souzení, beznaděj a problém zbavit se falešných názorů, které byli naučeni. Všechny tyto emoce mohou být přeměněny v světlo s pomocí soustředěné energie duchovně více vyvinutých partnerských duší. Některé žijí mezi vámi a jiné inspirují své potomky, kteří jsou zde, aby směrovali lásku-světlo na ty, kteří potřebují tuto podporu navíc, aby mohli překonat své bolestné city. 

Ať je účinek této bezpodmínečné lásky jakkoli zázračný, víme, že jste dychtiví, abyste již uviděli, jak se naplňují dlouho slibované změny. Na úrovní duše víte, že transformace vašeho světa probíhá s neuvěřitelnou rychlostí a objemem, ale ve svém vědomí jste netrpěliví a dokonce občas máte pochyby. Pochopte prosím, že i když nízké vibrace vydávané temnotou nemohou vstoupit do Zlatého věku, důsledky tisíců let činnosti temnoty nemohou být napraveny, dokud Země nebude cestovat uvnitř světlem naplněných vibrací čtvrté hustoty. 

Je již provedeno mnoho základních prací směrem k obnovení a reformám. Oficiální média odhalují korupci v mnoha oblastech a snahy vyvíjené za scénou již brzy vejdou ve veřejnou známost. Mezi nekterými vašimi představiteli a zástupci naší vesmírné rodiny jsou projednávány situace životně důležité pro mír. Budou zahájeny projekty v životním prostředí, a rovněž tak budou provedena prioritní opatření, která jsme vyjmenovali v nedávném sdělení (24. září 2012). A Nejvyšší vesmírná rada již čeká na boží pokyn "Jděte!", aby mohli být oficiálně představeni členové naší vesmírné rodiny.

Moji milí, víme, že byste rádi měli lineární časový rámec, a kdybychom vám ho mohli dát, s radostí v srdci bychom tak učinili, ale my nevíme. Vše, co můžeme udělat, je opakovat naše ujištění, že v kontinuu je vaše spolutvoření původního láskyplného mírového ráje na Zemi, kde všichni žijí v harmonii s přírodou a znají jednotu všeho, již "hotovou věcí". 

Milovaná rodino, již jste TAK blízko koncové čáře třetí hustoty – to je triumf, který nemá v tomto vesmíru obdoby! Jste milováni a nanejvýš ctěni všemi světelnými bytostmi kdekoli.
______________________________________
Láska a Mír
Suzanne WardPřeklad: OrgoNet

Tuesday, November 20, 2012

20.11.2012

  

20 listopad, 2012

Obsah: Válka mezi Izraelem a Palestinou nebude; účinky vysokých vibrací na těla, prostředky k úlevě; prezidentské volby v USA; vibrační zarovnání; pomoc vesmířanů na planetě a mimo planetu; modlitba; účinky mylných informací; díkůvzdání.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pociťujete fyzicky i emocionálně účinky nárůstu energií, ale zatím příliš nevnímáte jejich pozoruhodné účinky. My ale cítíme i vidíme velké tažné síly kupředu, které vzestup energie dal planetě a většině jejích obyvatel: Gaia, duše Země, se raduje, že její platenární tělo je již tak blízko prahu čtvrté hustoty. U lidí, jejichž životní podmínky jsou beznadějné, je obnovována naděje na lepší časy. A po celé Zemi jiskří nově probuzené duše.   

2. Na cestě k vám je svět plný dalších úžasných událostí, ale v těchto dnech má proudění vysokých vibrací také některé nevítané účinky, jako je rozbouření intenzity na negativním konci spektra duality. V tuto chvíli je to možná nejznatelnější v napjaté konfrontaci mezi Izraelem a Palestinou. Spěcháme, abychom vás ujistili, že čas pro plné vypuknutí válek je pryč, a dnešní nepřátelé se zapojí do mírových vztahů spolupráce, a bude nemyslitelné, aby kterákoli země vedla válku proti jiné zemi. 

3. Na jiné frontě, ale rovněž způsobené narůstáním vysokých vibrací, mnozí z vás pociťují stavy jako slabost, desorientace, zapomnětlivost, únava, náhlé střídání nálad a další nezvyklé pocity. Ve zdravých tělech která absorbují světlo, je málo anomálií, a jsou krátké, protože krystalové buňky těchto těl se snadněji přizpůsobují kolísání energií než buňky založené na uhlíku v tělech obsahujících méně světla.   

4. Prosím, nepoužívejte žádné z těchto symptomů jako měřítko pro určení, jak mnoho světla je ve vás! Chronické nemoci a formy duševních nemocí stále ještě postihují těla v zemské atmosféře. I duše, které září světlem, mohou dále zažívat tyto nepříjemnosti, do té doby, než budou skutečně v silných léčivých vibracích čtvrté hustoty. 

5. Pro snížení prudkosti a trvání těchto dočasných anomálií je třeba dostatečně spát, vyhýbat se stresujícím setkáním, pít hodně vody, co nejčastěji si dopřát klidu o samotě a moudře jíst. Obzvláště prospěšná je zelenina a ovoce, méně masa, škrobovité stravy a tuků ve stravě také pomůže pozvednout úroveň energie, snížit únavu a stabilizovat pozitivní životní postoj.    

6. Důrazně vám radíme, abyste se neuchylovali k antidepresívům či jiným lékům na předpis, ani k volně dostupným v lékárnách. Obzvláště při současných energiích mohou chemikálie v lécích potlačit náš vlastní uzdravující mechanismus. Pokud berete léky předepsané lékařem, domluvte se s ním na bezpečném snížení dávek. 

7. Dalším efektem blízkosti Země ke čtvrté hustotě je, že lineární čas běží stále rychleji a rychleji. Pokud dojdete na konec dne a cítíte frustraci, protože jste neměli čas dostát všem povinnostem, nastavte si své priority a prosím nedělejte si starosti a vypusťte, co se nedá stihnout. 

8. Převažující vibrační úrovně podstatně přispěly i k záležitosti jiného druhu. Illumináti, kteří se domnívali, že si nejen mohou udržet zbytky své moci, ale znovu vystavět svou původní základnu světové moci, nyní vědí, že jejich situace je beznadějná. Své naděje i peníze vložili do toho, aby se prezidentem USA stal Romney. 

9. Lidé tohoto státu i zbytek světa se však byli svědky znovuzvolení prezidenta Obamy. Toho bylo velmi zapotřebí, ale jeho vítězství je více než jenom počet hlasů – je to projev vědění, odrazu energetických toků vesmíru. Prezidentova vize mírového světa obnoveného do původního zdraví a krásy a cíl jí dosáhnout jsou v souladu s vibračním polem Země. Cíle Romneyho jsou udržet světové zdroje a rozsáhlé majetky v několika málo stejných rukou, a to není v souladu s vibračním polem Země. 

10. Stejně jako ostatní zdroje negativity, nízké vibrace chamtivosti a nadvlády jsou neslučitelné s vysokými vibracemi lásky, které proudí stále hojněji po celém světě a přivádějí Zemi zpět do stavu zdravé rovnováhy. Vyrovnávací energií je láska-světlo, a nic s nízkými vibracemi nemůže existovat v této nejmocnější ze všech energií ve vesmíru. 

11. Fakt, že výsledek voleb byl v souladu s univerzálním proudem, jak již dávno věděli tvůrci mistrovského plánu Zlatého věku, nezmenšuje ani o kousek výběr občanů USA ze svobodné vůle. Každý volil ve shodě s jeho/reakcí na energii vycházející z kandidátů. 

12. Chápejte prosím, že toto není ani kritika ani souzení voličů či kandidátů – je to vysvětlení výsledku voleb v kontextu zákonů, které vládnou životu v tomto vesmíru. Totéž platí pro volby do kongresu v této zemi a všechny volby v každé jiné zemy, kde občané mají volbu mezi kandidáty na vůdčí role. 

13. Tyto zákony postihují nejen vlády států a vládnoucí orgány od úrovně vesnic nahoru – všude, kde se ještě drží negativita, způsobují vysoké vibrace otřesy, aby oddělily zrní od plev, jak se říká. Může se to týkat vašich blízkých, jako vašeho domu a rodiny, sousedů, spolupracovníků, i vzdálených, jako multinacionální korporace, vojenské síly, náboženství, vzdělávání, zákony a justiční systém, a informační toky po celé zeměkouli. 

14. Vysoké vibrace překonávají nízké vibrace všeho, co nepříznivě ovlivnilo váš život ve vašem světě. To se musí stát, aby Země mohla znovuzískat svou rovnováhu, poté, co téměř zemřela po dlouhých letech nerovnováhy z důvodu lidské brutality vzájemné, vůči zvířatům a samotné planetě. Masívní nálev světla ze vzdálených zdrojů před 70. lety umožnil Zemi, aby nastoupila na cestu zpět k rovnováze udržující život – vy znáte tuto cestu jako vzestup. 

15. Zde je vhodné místo k odpovědi na email, který byl nedávno poslán mé matce. "Právě jsem objevil váš web, ale o Odhalení vím už nějakou dobu. Co máme dělat, než se sem dostane vesmírná rodina, máme dál trpělivě čekat a doufat, že opravdu přijdou? Mohou se rozhodnout nepřijít? Pokud ano, znamená to, že je naší odpovědností ukončit války a násilnosti, napravit životní prostředí a vše ostatní, co je v našem světě špatného? Udělat něco takového bez jakékoli pomoci pokročilých civilizací se zdá nemožné." 

16. O tom se dá mnoho mluvit, ale kde začít? Možná bude nejlépe začít vesmírným zákonem, že žádná civilizace nemá odpovědnost a tím méně právo, jít do jiného světa a udělat změny, které jsou třeba, i kdyby to ohromně pomohlo obyvatelům tohoto světa. Civilizace s temným jádrem tento zákon porušují a zničily jiné lidi a jejich vlasti, ale na Zemi se to nikdy nestalo. Kdekoli blízko vaší sluneční soustavy jsou pouze světelné civilizace. 

17. Takže ano, každá civilizace má odpovědnost napravit své vlastní chyby, ale dá se říci, že tu je úniková štěrbina. Podmínky ve vašem světě od těžce poškozeného životního prostředí až po neustálé válčení a nezodpovědně nevyrovnaná distribuce zdrojů jsou produktem válečnicví, chamtivosti, korupce, klamání, nedbalosti a zneužívání, které prováděly celé generace vaší civilizace. Náprava těchto chyb je vskutku ohromný podnik, a každé civilizaci třetí hustoty by se to zajisté zdálo jako nemožný úkol. 

18. Není pochyb, že Bůh dovoluje pomoc civilizacím, které o to požádají. Gaia požádala o pomoc, aby její planetární tělo mohlo přežít, a odpovědí bylo to, co jsme zmínili výše: vlití životodárného světla od mnoha civilizací. Ale tato pomoc nebyla laskavě poskytnuta jenna žádost Gaii. Přání ve vašem kolektivním vědomí žít ve světě míru a harmonie s Přírodou je vaším požadavkem, který dovoluje toto naplnit. 

19. Od první chvíle intenzívního proudění světla před mnoha lety pomáhají Zemi mnoha životně důležitými způsoby civilizace, o jejichž existenci nemá většina lidí na Zemi ani ponětí. Jejich pomoc tedy zřetelně není závislá nad "Odhalení", čili na veřejném prohlášení vašich vlád o mimozemské přítomnosti. 

20. Ve shodě s univerzálními zákony a jako součást mistrovského plánu Zlatého věku – před narozením každý z vašeho světa znal detaily plánů a hlučně se dožadoval účasti – jsou všichni z naší univerzální rodiny, kteří vám pomáhají, ukazatelé cesty, nikoliv ti, kteří přebírají za vás zodpovědnost. 

21. Mnoho tisíc jich žije na Zemi s vámi, pracují společně s vámi. Adaptovali se na vzhled, kterým se od vás neliší, a jejich vyšší inteligence a vysoce rozvinuté schopnosti jim dovolily vstoupit do oblastí, kde panovala temnota. 

22. Někteří tiše pracují na výzkumu a dokumentaci pravd, které temnota před vámi skryla, a další, kterým říkáte křiklouni, tu pravdu říkají světu. 

23. Jiní iniciují nebo ovlivňují reformy v různých oblastech jako je vláda, ekonomické a právní systémy, energie, doprava, zdravotnictví, sport, vzdělání, těžba nerostů, těžba dřeva, zemědělství, počítačové technologie, ochrana přírody, média, vědecký výzkum a metalurgie. 

24. Pár jich je v oblasti zábavy, a když se na ně díváte, jejich výkony, které udivují, podněcují přemýšlení o tom, co leží za jejich mimořádnými schpnostmi. Jsou příkladem toho, co dokážete i vy, pokud rozvinete duchovní vnímavost a vnimavost vědomí.   

25. Mnozí bratři a sestry přišli z jiných světů, aby se spřátelili s jedinci, kteří s nimi sdílejí stejné civilizační předky, a aby jim dávali světlo, vedli a inspirovali je. 

26. Lidem, jejichž životy jsou ohroženy illuminátskými lokaji, je poskytována ochrana neviditelnosti "zakrytím pláštěm" nebo neproniknutelným štítem vesmírného božského světla. 

27. Žádná z rozsáhle medializovaných pandemií neproběhla, protože členové vesmírné rodiny pracující v laboratořích neutralizovali toxiny ve vakcínách, určených k tomu, aby působily nemoc a smrt. 

28. Poškození, které bylo způsobeno Zemi, je mnohem závažnější, než byste mohli sami zvládnout. I když jsou uvolňovány technologie dlouhodobě ovládané Illumináty, nejsou dostatečné, aby rychle poskytly rozsáhlou obnovující pomoc, kterou vyžaduje planeta, avšak technologie v blízkých vesmírných plavidlech, z nichž jsou některá řízena myslí, tuto schopnost mají. 

29. Zatímco pasažéři a posádky čekají na přistání a práci s vámi na místě, po celou dobu pomáhají z oblohy. Zejména zabránili více než tuctu pokusů Illuminátů použít jaderné hlavice pro teroristické činy, kterými by způsobili více úmrtí a destrukce než "9/11". 

30. Radioaktivní úniky z poškozené japonské elektrárny by byly zabily či způsobily onemocnění miliónů lidí, kdyby posádky lodí dramaticky nesnížily hodnoty záření. 

31. V Mexickém zálivu by nebyl přežil žádný podmořský život, kdyby posádky nepřetržitě nečistily unikající toxické komponenty ropy. 

32. Rovněž tak snižují toxicitu zbraní, průmyslového odpadu, skladovaného jaderného odpadu, chemtrails a dalších znečišťujících látek na pevnině i ve vodách oceánů. 

33. Posádky vzdálené i blízké rozkládají vliv nebo odvracejí dráhy nebeských těles a lidmi vytvořených trosek ve vesmíru, které by mohly způsobit závažné škody, kdyby narazily do planety. 

34. Tím, že posádky rozložily nad Zemí elektromagentickou mříž, redukují účinky zemětřesení pokud jde o počet obětí a škody, ale umožňují uvolňování příslušného množství negativity. 

35. Směrují prudké bouře pryč od pevniny, pokud cílové oblasti nepotřebují čištění, které poskytuje voda. 

36. A tyto rozsáhlé, mocné a vzdálené civilizace i nadále budou mířit na Zemi intenzívní světlo, dokud nebude bezpečně ve čtvrté hustotě. 

37. Umíte si představit stav vašeho světa a všech, kteří na něm žijí, kdyby nebyla podniknuta žádná z těchto opatření ze strany nesčetných množství příslušníků naší vesmírné komunity? 

38. To nás přivádí k tomu, co bychom chtěli zdůraznit ohledně "trpělivého čekání" na Odhalení. Milované duše, není to tak, že jenom čekáte! Máte vrozené vědění, že odpovědnost za vyčištění nepořádku je na vás, protože to je vaše vlast, a tak či onak jste všichni přispěli k jejímu stavu. To proto milióny z vás již léta slouží, abyste přivodili prospěšné změny, které vytvářejí světlo a pozvedají váš svět. 

39. Dáme vám několik příkladů: Místní a mezinárodní shromáždění a meditace za mír. Účast na různých opatřeních k ochraně přírody. Peněžní pomoc organizacím, které poskytují základní životní potřeby uprchlíkům a jiným, kteří byli okolnostmi zbídačeni. Obecní a jednotlivé snahy pomáhat těm nejpotřebnějším. Žádosti o spravedlnost a lidské jednání pro ty, kterým je odpíráno. Snahy chránit a zlepšovat životy domácích a divokých zvířat. Důvtipnost, vytrvalost a spolupráce při překonávání finančních problémů a dalších těžkostí. 

40. A prosím nepodceňujte sílu svých modliteb! Modlitba neznamená odříkávání známých slov v kostele nebo osobních vzkazů Bohu, ať už tu nejvyšší bytost ve vesmíru nazýváte jakkoli. Modlitba je energie vysílaná každou vaší myšlenkou, pocitem a skutkem, a vy vysíláte energii "míru, prosperity, zdraví a harmonie" velice hojně! 

41. Chceme zmínit ještě další faktory, které patří k "trpělivému čekání". V předchozích poselstvích jsme vysvětlili, co zabránilo masovému přistání v minulých deseti letech, a je velmi nešťastné, že vzniklo mnoho zmatků a zklamání díky tomu, že temné entity podávaly bezostyšně falešné informace prostřednictvím některých kanálů, které se vydávaly za dobře známé respektované zdroje. Temní to dělají především proto, aby způsobili negativní reakce, protože k přežití potřebují negativní energii, a tak ji musejí stále vytvářet. 

42. Je škoda, že několik málo skutečných plánů na to, že se veřejně ukáže malý počet vesmířanů, muselo být odloženo – ujišťujeme vás, že rozhodnutí velitetele flotily byla učiněna moudře kvůli vaší i jejich bezpečnosti. 

43. Kvůli tomu a kvůli mnoha svévolným lžím ohledně příletu vesmířanů a jejich záměrů, jako prohlášení o hrozící celoplanetární katastrofě, nás Hatonn požádal, abychom zopakovali jeho prohlášení z minulého poselství: "Pokud naše přistání bude důležité pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dosatečně dlouho před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho pozice je jistá, ukážeme se brzy poté." 

44. "My" znamená členy mimoplanetárního kontingentu, který vyjednává s některými z vašich vládních představitelů a dalšími jako předvoj vydláždění cesty ke Zlatému věku. Tato skupina návštěvníků by byla představena ještě před příchodem naší rodiny, která přinese technologie a zůstane tak dlouho, jak budete chtít a budete potřebovat, aby s vámi spolupracovali. 

45. Rozhodnutí o načasování tohoto významného dne je v kompetenci Nejvyšší vesmírné rady, a ta jedná z Božího mandátu. Až v této chvíli nejvyššího uvědomění mohou být známy smlouvy duše všech zúčastněných, individuální a globální karmická naplnění a reakce vaší populace. 

46. Ještě je další aspekt tohoto "času očekávání", jak říkáte. Zvířata, jejichž smlouvy duše poskytují dostatečně dlouhý věk, mají volný vstup do čtvrté hustoty spolu s planetou, ale lidé ne – vy si musíte svou jízdenku zasloužit, jak se říká. Ať je ve vaší smlouvě duše život ve Zlatém věku země, nebo si ho budete užívat jako pozorovatel z Nirvány, je rozumné využít tohoto času, abyste se duchovně připravili. Žijte ze srdce – láske je klíčem! 

47. Pouze ve Spojených státech je každým rokem den, který je označován jako Den Díkůvzdání. Ale neměl by být každý den na celém světě dnem díkůvzdání? 

48. Díky naší univerzální rodině, která je na vaší obloze, a všem, kteří vyzařují z dálky intenzívní světlo na vás a na váš svět. 

49. Díky Gaie, že zavolala o pomoc, aby její tělo a všechny životní formy jejích obyvatel mohly přežít. 

50. Díky Bohu za jeho bezvýhradnou lásku a za to, že nikdy nesoudí, co děláte či co neděláte. 

51. A díky jeden druhému za to, že si poskytujete příležitosti, které potřebujete pro duchovní růst a růst vědomí. 

52. Stále a všemi způsoby je s vámi láska světelných duší celého vesmíru, naše drahá pozemská rodino.
______________________________________
Láska a Mír
Suzanne Ward

Website: The Matthew Books


Překlad: OrgoNet

Sunday, November 4, 2012

21:10:2012


Matthew 21. října a 1. listopadu 2012


Překlad: OrgoNet
1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici, toto je Matthew. Obzvláště mezi pracovníky světla, kteří vědí, že výstup Země ze třetí hustoty je blízko, panují starosti, protože zmatek se neuklidňuje, a v některých případech se zdá, že se zvětšuje. Chceme uklidnit vaše mysli ohledně toho, vysvětlíme vám, proč je situace světa taková, jaká je, a začneme od Počátků.  

2. Milovaní, to, co vy rozlišujete jako vědu a ducha, je jedno a totéž. Nelze to oddělit, protože původem a skladbou každé věci existující v celém kosmu je energie. Tato energie je čistou esencí lásky a světla od Stvořitele, Nejvyšší Bytosti kosmu, Zdroje, Všeho, co je, Celku, Já Jsem.  

3. Současně je každý z vás jedinečnou, nezávislou a neporušenou já-duší, v nekonečném a věčné propojenosti Všeho, každý obyvatel Země je mikrokosmem planety. Země je mikrokosmem našeho solárního systému, ten je mikrokosmem Mléčné dráhy, a naše galaxie je mikrokosmem tohoto vesmíru. Náš vesmír je mikrokosmem kosmu, jehož Počátky byly to, čemu vy říkáte „Velký třesk“, a od té chvíle žádná věc neexistuje sama o sobě a vše, co se kdekoli stane, ovlivní všechno, všude.

4. Po několik posledních desetiletí je Země centrálním jevištěm tohoto vesmíru z důvodu bezprecedentní rychlosti a rozsahu změn na planetě, které jsou přisuzovány vědě, i uvnitř lidí, a ty jsou přisuzovány duchu. Ano, všechny z probíhajících změn na Zemi a ve vás byly nastartovány před 70 lety, kdy jste takříkajíc dali energii nové směry.

5. Energie je neutrální, ale proudy energie mohou být nasměrovány jejich přívěsky myšlenkových forem. Tyto formy jsou skutečné substance, i když neviditelné vašim zrakům, a jsou vytvářeny každou myšlenkou, pocitem i činem každého existujícího života. Tyto přívěsky jsou povahou buď pozitivní nebo  negativní, a tento vesmír se hemží obojím.

6. Čím blíže jsou jakémukoli pohybu energie, tím hlouběji ho ovlivňují. Protože váš svět je zaplaven negativními komponenty duality – strachem, obavami, rozdělením, vztekem, nenasytností, klamem, zkažeností, chudobou a mimořádným násilím – jste v epicentru dynamického třesení a lomcování.

7. Nejenže jsou zde tyto negativní přívěsky zářičů vytvářeny, ale linou se i odsud ven. Skrze fyziku, která ovládá život v tomto vesmíru, energie vytvořená kdekoliv vystřeluje do prostoru, přitahuje a přivěšuje se na nejbližší podobnou energii, a jako bumerang se vrací posílena. Protože zemské zářiče s negativním pólem jsou odtud hojně vysílány, přitahují a přivádějí zpět přesně to, co vysílají ven. Tento neměnný zákon přitažlivosti způsobuje, že váš svět je stále ponořen do vřavy.

8. A proto vás naléhavě prosíme, abyste se soustředili na to, co chcete ve svých životech a ve vašem světě! Ti z vás, kteří se příliš zabývají myšlením na to, co nechtějí, svou úzkostí, zábranami, hněvem, smutkem a netrpělivostí ohledně těchto situací, vytvářejí ještě více téhož ve svých osobních životech i ve světě. Tyto způsoby myšlení a cítění jsou naplněny negativitou, která prodlužuje situace, které chcete ukončit!

9. Jediný způsob, jak zastavit tento kolotoč, je pomocí lásky, nejmocnější síly v kosmu. Láska – naprosto stejná energie jako světlo, pouze jinak pojmenovaná – je to, co světelné bytosti z celého tohoto vesmíru intenzívně vyzařují na Zemi již více než sedm desetiletí. Počáteční příliv světla zachránil Zemi život a dodal jí sílu, kterou potřebovala, aby se pozvedla z hluboké třetí hustoty a započala svou dráhu Vzestupu.

10. S tímto přílivem světla ho mohla Země nabídnout více všem svým obyvatelům, mikrokosmům své Bytosti, a její lidé, kteří otevřeli svá srdce a mysli, ho přijali, a vytvořili v hojném množství své vlastní světlo, svou pravou životní sílu. My se radujeme s každým z nich a za každého z nich! Nejen že jejich životy byly pozvednuty do osvícení duchovního i osvícení vědomi, ale jejich reakce vytvořila i pozitivní přívěsky zářiče energie, které dále přinášely prospěch Zemi a jejím dalším duším ochotným přijímat.

11. Protože my milujeme každou duši ve vašem světě, je pro nás smutné, že některé stále odmítají světlo, které by nahradilo jejich strach a úzkost uzdravením a radostí. Dokud měli temní váš svět pod kontrolou, cítili se mocní. Když se jejich moc před pár lety začala rozpadat, dostavil se strach. Nyní jsou Illumináti v beznaději, protože jejich pár posledních zbytků vlivu – média a segmenty vojenské síly a ekonomiky – mizí. Tyranští vládci také prchají ve strachu, protože jejich protějšky v několika jiných zemích byly svrženy občanstvem. A mnoho milionů žije ve strachu z důvodu aktivit těchto temných.

12. Strach je přehnaná emoce, která vysílá nejmocnější negativitu. I když strach, který je generován na Zemi, má účinky v celém vesmíru, jak jsme řekli, nejhlouběji ovlivňuje všechen život na planetě. Vzpomeňte si, kolikrát jsme zdůrazňovali důležitost posílání světla nejslabším článkům našeho rodinného řetězu duší, těm, kteří se stali zajatci temnoty.

13. Stvořitelův Zákon svobodné vůle jim dává právo odpírat si světlo, ale nemohou zastavit jeho kosmickou energičnost. Dráha Vzestupu Země dosáhla vibrační úrovně intenzívních energetických vzmachů a tyto blokují dráhy energetických zářičů bouřlivé negativity. Protože tyto zářiče se nemohou obrátit zpět, ani nemohou pokračovat do čtvrté hustoty, jsou donuceny samy sebe strávit, rychle a zuřivě.

14. To vytváří bouřlivost, kterou vidíte, a my spěcháme vás ujistit, že současné střety neskončí výbušně! Světlo od naší vesmírné rodiny kombinované s vaším vlastním je daleko silnější než negativita vířící kolem planety! A jasným znamením, že Země se s tím vypořádává opatrně, je to, že při nedávných zemětřeseních, což je její hlavní způsob, jak se zbavit negativity, bylo daleko méně mrtvých a daleko méně ztrát a škod na majetku než dříve. 

15. Prohlašujeme, že cílem našich poselství je osvětlit, dodat odvahy a poskytnout duchovní vedení během této doby bezprecedentní v historii vesmíru. Také říkáme, že jsme nepolitičtí – jako všechny ostatní duchovně vyvinuté bytosti jsme pokročili ve své povaze daleko za politický aspekt.

16. Tak proč vůbec mluvíme o politice? Vědět, jak se váš svět se stal nabitým negativitou, je základem pro pochopení vzestupu Země, a vysvětlení nemůže opominout její důvod vzestupu: osvobodit se od masívní negativity způsobené účinky politických ideologií.


17. Politická rozhodnutí ovlivňují životy lidí – občanská práva, zákony, vzdělání, zaměstnanost, druhy šířených informací, kulturní praktiky, ekonomické podmínky, daně, volby, lékařskou péči, náboženskou orientaci a označení „nepřátel“. Základním principem většiny vašich vlád na světě dlouho byla válka, korupce, klam a potlačování různého druhu, a to vše vytvořilo přebujelou negativitu.

18. Za celé věky bojechtivé vládnoucí orgány způsobily nekonečné krveprolití, které téměř zabilo vaši planetu. Proto se Gaia, duše Země, rozhodla, že její tělo vystoupí z třetí hustoty, kde kvete temnota, a postoupí do vyšších hustot, kde neexistují nemilosrdně polarizované politické ideologie a jejich tragické důsledky.

19. Rozhodnutí a činy vlády Spojených států jsou vlivné po celém světě, a proto nadcházející volby v této zemi jsou v centru globálního zájmu. Mluvili jsme o poslání prezidenta Obamy v kontextu mistrovského plánu pozemského Zlatého věku, což je ve shodě s přáním Gaii o mírovém světě, kde všichni žijí v harmonii s přírodou. Její přání a plán, který je ztělesňuje, přesahují politiku každého státu.

20. Obama, který prožil mnoho životů v pozici vůdce, přijal monumentální poslání přinést mír vašemu světu, a přišel sem s moudrostí, vizí, oddaností a morální a duchovní čistotou, aby vedl na této cestě. Nezměnil se ani on, ani jeho poslání.

21. Avšak během jeho úřadu byly jeho snahy podrývány Illumináty – těmi, kteří jsou v Kongresu, a jsou podporováni těmi, kteří tam nejsou. Příkladem jejich kombinovaného díla, které znáte, je často kritizovaná „Obamacare“ (Obamův systém zdravotní péče), který je pouze polámanou kostrou Obamova záměru. Aby dosáhl jakékoli z reform, které chtěl pro lid své země, neměl jinou volbu než změnit některá ustanovení a přidat či vynechat jiná, aby Kongres schválil Zákon o dostupné zdravotní péči.

22. Brzy všichni jedinci, jejichž činy jsou motivovány nenasytností a mocí, nebudou již kolem něho. Pak uvidíte, proč nejvyšší vesmírná rada vybrala duši zrozenou jako Barack Obama, aby naplnila jednu z nejdůležitějších roli ve vašem dnešním světě. Bylo by to bývalo evidentní i v době jeho prezidenství, nebýt houževnatosti temných.

23. Navzdory tomu, že dokázali oddálit významné postupy reforem, Země se svým předvojem osvícených duší pokračuje rychlým tempem ke čtvrté hustotě. Už to bude trvat jen několik týdnů, a zakrátko uvidíte, že se současná pozdvižení a konflikty začnou vyvíjet k jednotné touze po svět v míru a nastolení pozemského Zlatého věku.

24. Promluvme si nyní o nejranějších stádiích života v tomto Věku. V našem posledním poselství jsme vyjmenovali prioritní projekty, které budou zahájeny. Nyní vám popíšeme, co můžete očekávat pokud jde o obecnou povahu společnosti.

25. Jak jsme dříve uvedli, ne všechny krásy Zlatého věku budou stát hned na jeho prahu. Ani tam nevstoupí zcela odlišná či osvícená společnost. Jak Země, tak Nirvána, budou i nadále vynikajícími školami pro duše, aby se vyvíjely v androgynní bytosti – ty, které mají ideálně vyrovnané ženské a mužské energie – a nejvíce potřebují vyrovnání emoce, protože ty ovlivňují postoje a volby akce a reakce.

26. Prostý vstup do Nirvány nezmění povahu osoby, a prostý vstup do Zlatého věku také ne. Nemluvíme o těch, kteří nedodrželi smlouvu duše – každý, kdo se závažně odchýlil od své smlouvy, ignoroval vedení vědomí a svévolně si zvolil temné cesty – už zde nebude, ale máme na mysli rysy osobnosti, zájmy, ideje, standardy, aspirace, dovednosti a talenty.

27. Například pesimista se nestane optimistou, ani ten, kdo má tendenci k lenosti, se nestane pilným. Plaší jedinci se nestanou družnými, ani naopak. Někdo, kdo analyzuje dlouze situace, nezačne jednat spontánně, a osoba zvyklá dělat práci průměrně nebude perfekcionistou. Nadšenci pro basebal a fotbal nepřepnou na výtvarná umění, ani umělci nezačnou trénovat na Olympiádu. Farmáři nezmění své zaměstnání, ani učitelé, ošetřovatelky, mechanici, obchodníci, šéfové, architekti, truhláři, programátoři, ani nikdo jiný, jehož práce je naplňující.

28. Zkrátka, vaše vlastnosti, postoje, zaměstnání, koníčky, a tak dále – všechno, co obsáhne jedinečný jedinec, jímž je každý z vás – nebudou odlišné, dokud si nezvolíte jinak. Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody.

29. Velkým rozdílem, který všichni přivítají, je ochota začít vidět situace z perspektivy druhých, přijímat postoje, které vedou k harmonickým diskusím a rozhodnutím, a postupovat cestami, které co nejlépe slouží potřebám všech. Budete žít ve vibracích lásky a světla, které plodí tyto přístupy, a inspirují činy v souladu s nimi.

30. Fyzikální zákon „stejné přitahuje stejné“ také spojuje osoby, které jsou duchovně spřízněnými dušemi. Vztahy – v rodinách, na pracovištích, aktivity v obcích nebo státní organizace, které jsou založeny na tomto základě, budou trvat, ty, které nejsou, nepřetrvají. Budete chápat, že cílem všech duší je duchovní růst a vědomá bdělost, a tak se dokážete vlídně dohodnout, když rozdělení cest nabídne příležitosti pro tento pokrok.

31. Vážné zdravotní stavy se budou měnit postupně, ale chronické nemoci skončí naráz. Jakmile budete ve vibracích čtvrté hustoty, začnete se cítit významně osvěženi na těle, mysli i duchu. Po mnoho let jste byli napadáni množstvím toxinů, které si vybraly na lidstvu těžkou daň. Ve čtvrté hustotě není žádný z těchto toxinů, a jak se budete pohybovat do vyšších, silnějších vibrací, těla budou obnovena k dokonalosti.

32. Víme, jak jste dychtivi slyšet, kdy budou oficiálně mezi vámi přivítáni členové naší vesmírné rodiny. Náš dobrý přítel Hatonn nám říká, že vše je připraveno, že pouze čekají na signál z nejvyšší vesmírné rady, která jedná pod vedením Boha.

33. Opravdu se stabilizuje ekonomika, nebo jenom Illumináti manipulují tuto iluzi? Globální ekonomika, která je produktem podvodných kouzel, abychom použili vašeho výrazu, je neopravitelná. Pod starý systém byly vpraveny základy nového, takže až přijde jeho kolaps, nové základy již budou dobře zavedené. To umožní přechod ze starého systému na nový bez „protržení hráze“, jak se říká.

34. Příslušné změny v měnách, bankovnictví, půjčkách, daních, obchodě a investování budou nastoleny rychlým tempem, aby byl minimalizován zmatek, ale ekonomickou prioritou je odpuštění dluhů v případě půjček MMF zemím, kde peníze nikdy nedošly ke zbídačelým masám, a prioritou je i poskytnutí základních potřeb, které jsou nutné pro tyto milióny lidí. Prioritami jsou i vyřešení vaší neradostné zaměstanosti a situace uprchlíků.

35. Drahým duším, které posílají mé matce otázky osobní povahy – jako kdy a kam se přestěhovat, jaké je vaše poslání, zda je vaše světlo dostatečné, abyste šli spolu se zemí, zda se dá vyléčit vaše nemoc – my nemáme odpovědi, které hledáte. Ale vy ano – všechno, co je pro vás důležité, je známo uvnitř vaší duše!

36. V mnoha poselstvích jsme vás důrazně žádali, abyste se přestali spoléhat na vnější zdroje poskytování odpovědí, a místo toho abyste šli dovnitř. Zklidněte svou mysl, odpoutejte ji od „žvanění“ třetí dimenze, a nechte poselství své duše přicházet tak, jak chodí – intuicí, instinktem, touhou a vědomím, což je vedení které vás udrží ve stopě toho, co jste si zvolili ve své smlouvě duše.

37. Avšak ohledně poslání, zopakujeme to, co jsme řekli: je poměrně málo těch, kterých je potřeba k naplnění vedoucích pozic. Většina z vás si zvolila být ukazateli cesty tím, že vyzařujete své světlo, a tuto roli naplníte prostě tím, že budete žít jako Bytost, kterou jste, jako jedno z milovaných božích dětí, příbuzné všech ostatních v Jeho rodině, kterou je veškeré pozemské lidstvo, zvířectvo, říše rostlin a neocenitelné duše v říších Dévů.


38. Je důležité být soudným ohledně informací o světových událostech, protože v mainstreamových médiích, na Internetu a v soukromých publikacích je stále plno desinformací, a to i v channelingových poselstvích. Opět vám říkáme, abyste dávali pozor, jaký pocit k vám přijde. Pokud informace plyne snadno, je velmi pravděpodobně pravdivá. Pokud cítíte jakýkoli odpor, velmi pravděpodobně je falešná. Avšak nižší úroveň vědomí uzavřené mysli způsobí, že osoba bude odmítat veškeré informace, které nepotvrzují její zkostnatělé názory.

39. Především se nenechte vtáhnout jakoukoli děsivou informací – není čeho se bát! Je čas, abyste cítili radost, vzrušení a vítězství! Jste jenom maličký úsek lineárního času od cílové linie největšího triumfu, jaký kdy byl v tomto vesmíru, a v kontinuu jste již přešli cílovou linii, již jste zvítězili!

40. Vzdáváme vám čest za vaši statečnost a vytrvalost ve světle. Vzdáváme vám čest za vaši neochvějnost a důvtipnost v překonávání všech překážek, které vám do cesty postavila temnota, a za vaši trpělivost při zpožděních. Ctíme vás za to, že vedete váš svět do nové éry lásky, míru a harmonie s veškerou Přírodou. Prosím, važte si sami sebe tak, jak si my vážíme vás!


1. listopad 2012: Dodatek k poselství 21. října

Bouře jménem Sandy, která zaplavila severovýchodní pobřeží USA, nebyla vytvořena lidmi. Matka Země se čistila uvolňováním negativity, která byla obzvláště hluboko usazena v a kolem New Yorku a Washingtonu DC, a proměnila ji ve světlo. Illumináti již nemají přístup k technologii, kterou mnoho let zneužívali k vytváření zemětřesení a velkých bouří.

Wednesday, September 26, 2012

01:09:2012


Matthew: Poselství 1. září 2012Překlad: OrgoNet

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici je zde Matthew. Ve vzduchu je velké vzrušení pro všechny osvícené duše – odpočítávání do prahu Zlatého věku Země je již v měsících a týdnech, ne v desetiletích, a pak v letech, která následovala počátek jejího vzestupu!

2.Zejména mezi nově probuzenými dušemi, ale i u některých dlouhodobě oddaných pracovníků světla jsou různá vnímání dvou aspektů této události, která je v tomto vesmíru jedinečná: sám vzestup a odhalení. Někteří vidí tyto věci jako jednotlivé, nespojené události, a jiní se zase domnívají, že vzestup je proces a odhalení je událost. My budeme mluvit o našem pohledu na tyto probíhající procesy jako o dvou stranách jedné mince, abychom tak řekli.

3.Na konci 30. let naložila ekonomická deprese na vaši společnost těžké břemeno a vzestup německé Třetí říše vedl k invazím do blízkých zemí. Gaia, duše Země, věděla, co se chystá v jejím potenciálním energetickém poli. Věděla, že její planetární tělo, které bylo téměř zbaveno světla, je příliš slabé, aby přežilo nevyhnutelnou druhou světovou válku a další násilnosti, které budou následovat z důvodu moci temnoty nad vědomím lidstva.

4.Proto tehdy zavolala o pomoc. Okamžitou odpovědí bylo masívní dodání světla od vzdálených civilizací, které umožnilo Zemi setřást ze sebe hlubokou třetí hustotu a pomalu začít vzestupovat na vyšší, i když stále velmi hustý energetickou úroveň.

5.Nyní se rychle přesuneme k tomuto roku. Během jeho posledních dní a počátečních dní roku 2013 bude planeta cestovat skrze nebeské okno mezi třetí a čtvrtou hustotou, kde se chuchvalce energie krátce smísí, a vstoupí do čtvrté hustoty, kde začíná Zlatý věk Země.

6.Ale tento slavný mezník není koncem její cesty. Vzestup bude pokračovat, dokud planeta nebude bezpečně v páté hustotě, kde Gaia ve starých dobách vznikla, a rovněž tak její planetární tělo. Po velmi dlouhé době strávené v nízkých hustotách, které byly odpovídající kolektivnímu vědomí po sobě následujících civilizací, se tělo Gaii navrátí domů.

7.A odchod Země z třetí hustoty bude slavnostně oznámen po celém osvíceném vesmíru! Avšak, víte-li, že tento úžasný proces bude pokračovat po následující roky, zabrání vám to v malomyslnosti, která postihne ty, kdo očekávají, že 21. prosince dojde k dramatické události. Když se toho dne ani následujícího nestane nic dynamického, bylo by smutné, kdyby ti, kteří počítají s tím, že dojde k něčemu pozoruhodnému, se na úrovni duše rozhodli, že se přidají k těm, kteří si také zvolili z různých důvodu nezůstat na planetě.

8.Nyní si povězme o odhalení. Protože je spojeno s oficiálním prohlášením o přítomnosti naší vesmírné rodiny, mnozí pracovníci světla se cítí zklamáni, protože už jsme tak blízko konci vašeho roku 2012 a stále žádné takové přiznání nepřišlo.

9.I když bývalá základna moci Illuminátů byla otřesena, stále mají v některých oblastech silný vliv, a jednou z nich jsou média. Potlačují informace, které nechtějí pustit na světlo, a zabraňují většině vaší populace dozvědět se, že kolem planety jsou tisíce lodí z duchovně a intelektuálně vyspělých civilizací a že pracují bok po boku s vámi, anebo žijí ve Vnitřní zemi. A tak většina lidí z vašeho světa vůbec neočekává, že by se setkala se členy naší vesmírné rodiny. V kolektivním vědomí je o nich naprostý nedostatek vědomostí a velmi málo myšlenek na jejich přivítání.

10.To v kombinaci s úporným lpěním temných na některých vojenských sektorech může znamenat riziko pro vás i přistávající stranu, a oddaluje to oznámení a přistání ve větším počtu. Ale je naprosto jisté, že to ani o trošičku nezmenšuje probíhající pomoc vašich bratrů a sester!
11.Zásadní pokrok na zemi pokračuje skrytě a posádky lodí nadále užívají technologii na palubách ke snižování toxického znečištění a k blokování funkce silných zbraní. Vyrovnávají účinky zemětřesení, snižují rychlost větru a směrují velké bouře pryč od hustě osídlených oblastí, přičemž umožnňují uvolnění velkého množství negativity. Stálá koordinace mezi zpravodajstvím ze země a z oblohy maří pokusy Illuminátů o „černé operace“, jako je organizovaný terorismus, vleklé výpadky energie a přerušování komunikačního systému.

12.Abyste si nesnižovali své osobní světlo negativními pocity, protože „odhalení“ neproběhlo včas, žádáme vás, abyste rozšířili jeho definici - prozrazení či zveřejnění - o pojem „vyjít na světlo“. To je přesně to, co se děje od doby, co Země nastoupila na svou dráhu vzestupu!

13.V nejranějších letech vzestupu nebyly žádné důkazy, že se děje něco neobvyklého, ale s postupem Země se zvyšovala intenzita světla, a začaly být odhalovány opovrženíhodné aktivity, které předtím byly známy pouze zlovolným pachatelům a těm, kterých se přímo týkaly. Když dlouhodobě pevně usazená temnota vycházela na světlo, lidé, aniž by si uvědomovali, že reagují na vibrace světla, začali otevírat svá srdce a mysli.

14.Všimněte si světově rozšířených změn v postoji k válce. Jednota ducha spojených sil během 2. světové války – je vlastenecké zabíjet a čestné umírat – se vyvinula v globální mírová shromáždění a meditace. Všimněte si, jak mnoho informací vyšlo na světlo ohledně korupce ve vládách od státní po komunální úroveň, a v multinacionálních korporacích a finančních institucích. Byli identifikování pedofilové mezi kněžstvem a v organizacích, které byly pokládány za ráj pro vaše děti, a jedinci dříve pokládaní za učitele či idoly padli, protože byly odhaleny jejich temné charaktery.

15.Nyní si dejte tato odhalení a všechna ostatní do jejich správného kontextu – je to nedílná součást vzestupu Země. Jak planeta cestovala skrze stále vyšší energetické roviny, vycházelo na světlo stále více oblastí zločinu a hrůzných okolností, které byly dříve skryty. To bylo nezbytně nutné, aby lidé viděli, jak temnota ovládala jejich životy, a aby ve světle tohoto poznání byli motivování k prospěšným změnám.

16.Světelná energie rostoucího uvědomění, tužeb a činů vaší civilizace během postupu Země pozvedla kolektivní vědomí. Před pouhými 70 lety byla ve smrtelných křečích! Její přechod z hluboké třetí hustoty k bodu blízkého vstupu do čtvrté hustoty je vesmírným úspěchem, který nemá předchůdce co do rychlosti ani co do rozsahu!

17.Budete-li chápat odhalení jako základní a neoddělitelnou součást procesu vzestupu, nemusí docházet k žádnému zklamání nebo ztrátě odvahy, i když stále ještě nedošlo k oficiálnímu uznání přítomnosti naší rodiny. Buďte si jisti, že k němu dojde! Jejich veřejné přijetí konkrétními světovými představiteli bude završením celého procesu odhalení, a my, stejně jako vy, žádostivě čekáme na tento významný den!

18. Chápeme, že vědět „Kdy?“ (Kdy dojde k odhalení mimozemských civilizací, poznl Org.) je pro vás velmi důležité, a zeptám se Hatonna, jestli nám k tomu může poskytnout bližší informace.


Hatonn:
Děkuji, že ses mě zeptal, Matthewe. Nejprve chci říci, že se s tebou shoduji ve všem, co jsi již řekl o Odhalení a o tom, proč se oficiální oznámení dosud odkládá. A děkuji také, že jsi vysvětlil, že naše posádky v lodích dělají vše, co mohou, aby vám pomohly, zatímco čekají na možnost přistát, a naše posádky na Zemi také dělají vše, co mohou. Jsme v pohotovosti již deset let, abychom pomohli na svět téhle show!


Ale vraťme se k tomu, kdy budeme „ohlášeni“: problémem je samozřejmě stále bezpečnost, ale novým klíčem jsou listopadové prezidenstské volby v USA. Je podstatné, aby pokračovalo prezidentsví Obamy. Nemá to nic společného s politikou v té zemi ani v žádné jiné! Je to pouze a jen kvůli mistrovskému plánu Zlatého věku!


Plán se řídí tím, co chce Gaia, duše Země. Ta chce mírový svět, na kterém bude mít každý rovný podíl a všichni budou respektovat její říši Přírody. Nejvyšší vesmírná rada určila jako hlavního hráče duši s vysoce rozvinutým stupněm duchovnosti a se zkušenostmi s vedením světa v mnoha předešlých životech. Tou duší je Barack Obama.

Narodil se s Gaiinou vizí světa a udržel si ji, a má jak inspiraci, tak kvalifikaci, aby jí dosáhl. Jeho znovuzvolení je naprosto nezbytné pro pokračování plánu, protože jeho oponent není schopen ani nemá zájem provést změny, které plán vyžaduje.

Jsme naprosto apolitičtí a nesnižujeme Mitta Romneyho! Jde o to, že ani on ani ti, kteří sdílejí jeho stanoviska, nemají motivaci změnit status quo, pokud jde o peníze, ani o onu obrovskou nerovnost, kdy pár lidí vlastní mnoho miliard a miliardy lidí mají málo či nic, a tento stav nemůže a nebude pokračovat. Země nedovolí, aby tato nerovnováha trvala nadále.


Myslím, že zde je třeba obsažnějšího vysvětlení. V mistrovském plánu stojí, že někteří jednotlivci mají dát mnoha a mnoha duším příležitost odkroutit si svou karmu ve třetí hustotě a vyrovnat zkušenosti z jiných životů, aby mohli vzestoupit spolu se Zemí. Když byla asi před deseti lety tato část plánu splněna, měli se tito jednotlivci přidat k silám světla. Ale neučinili to, a proto stále pokračují války, předsudky, korupce, chamtivost, oddělenost, terorismus a další podmínky typické pro třetí hustotu.

Podle původního plánu už v tuto dobu mělo být to vše dávno pryč. Bylo záměrem, aby Obama, až se stane prezidentem, poskytl širokou podporu pro sjednocení lidí všech států a aby vedl váš svět do Zlatého věku. Podle toho plánu jsme se vy i my měli spojit již před deseti lety a pracovat společně, abychom uklidili nepořádek na vaší planetě způsobený chamtivými a bezcitnými hráči o moc.

Nu, na to stále čekáme, a Obamovy snahy dosáhnout reforem jsou stále blokovány jeho nepřáteli v Kongresu či zámožnými jednotlivci, kteří ovládají většinu jeho členů. Prostřednictvím hrozeb smrtí jeho rodině či blokovým hlasováním byl Obama donucen k rozhodnutím, která jsou proti jeho svědomí a jeho vizi světa. Poté, co se dozvěděl, že on i jeho rodina mají naši ochranu, se jeho mysl zbavila této hluboké starosti, ale stále ještě se musí vypořádávat s neústupným stranictvím a nehorázným lhaním či překrucováním faktů.
To je to, co se odehrává na hlavní scéně v USA právě teď, a co by se tam mělo odehrát, aby tento stát mohl spolupracovat s ostatními zeměmi na nápravě žalostného stavu, v němž se nachází váš svět! Pokud naše odhalení bude klíčovým pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dostatečně dlouhou dobu před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho zvolení je jisté, objevíme se brzy poté.


Znovu opakuji, nejde o nic politického! Až se objevíme, politické rozdíly nebudou v žádné zemi významným tématem. Tím bude odhalení pravdy o nás a o mnohých dalších situacích.
Matthewe, tohle je asi tak vše, co mohu říci o tom, kdy „vyjdeme na veřejnost“. Děkuji ti za možnost o tom promluvit.

19. Hatonne, my ti děkujeme za tak jasné vysvětlení situace a za ujištění, že ať to již bude před volbami či po volbách, oficiální přivítání naší vesmírné rodiny bude brzy! To ukončuje naše obavy, že duše by se mohly rozhodnout odejít, pokud se 21. prosince neodehraje nic dynamického – ono pozoruhodné drama přijde s představením naší vesmírné rodiny!

20. Milí pracovníci světla, víme, že při vašem pocitu naléhavosti veřejného uznání ostatních civilizací jde o více než jen zvědavost. Jde o vaši upřímnou touhu, aby byly ukončeny války, rozsáhlé utrpení a činy mimořádného násilí.

21.Jak jsme prohlásili v předchozích sděleních, pokračování těchto okolností je způsobeno zejména panujícími vibracemi, které zesilují vlastnosti a chování v dualitě - „dobré“ se stává lepším, „zlé“ se stává horším. A v souladu s tím, co řekl Hatonn o načasování v mistrovském plánu, je žádoucí, aby se dále „dobré stávalo lepším“.

22.Roky temnoty, které máte navíc, způsobily mnoha lidem obrovská neštěstí, ale důležitější je, jak byly ovlivněny jejich duše. Pokud krátký život, trauma a vážné těžkosti nebyly součástí životních plánů některých duší, božská milost jim dala vyspělý duchovní stupeň, a pro pachatele hrůzných činů to znamenalo, že pokud jejich činy byly mimo jejich smlouvu duše, jejich duchovní stupeň se snížil. To znamená, že cyklus věčného života duše během těchto let temnoty navíc nebyl nepříznivě ovlivněn, a mnoho a mnoho duší učinilo velké skoky vpřed duchovně i intelektuálně.

23.Cítíme, že je třeba opět připomenout, že je zbytečné cítit strach z čehokoli. Viděli jste, že obavy z terorismu na Olympijských hrách byly zbytečné. Naléhavě vás žádáme, abyste zařadili i všechny ostatní strachuplné zprávy a předpovědi do stejné kategorie – že u vás neprojdou! To neznamená, že Illumináti nemají v úmyslu šířit strach. Ale znamená to, že právě tak jak se jejich předešlé pokusy nezdařily díky zásahům naší vesmírné rodiny, i jejich ostatní plány stihne tento osud, dokud nebude přemožena veškerá temnota. A to bude už brzy!

24.Pokud jde o vzestup Země, ani strach mnoha jednotlivců nemůže oddálit její plynulý postup ani odvrátit ji z její dráhy, ale může oddálit či zvrátit růst jednotlivců v duchovní a vědomé bdělosti. My vás všechny objímáme bezpodmínečnou láskou, tou nejmocnější energií v tomto vesmíru. Stačí, když ji pouze přijmete, a můžete být beze strachu z toho, co je před vámi, a radostně a vzrušeně se těšit na zbývající dny tohoto roku a všech roků, které přijdou. Ach, tady se musíme opravit – v kontinuu, ke kterému se rychle blížíte, není žádné lineární uspořádání času - takže řekněme, že na všechny životy, co přijdou.

25.Po celé dlouhé cestě tohoto života cestujeme v duchu s vámi, a těšíme se z každého kroku, který vás přivádí blíže k vašemu vítěznému vstupu do pozemského Zlatého věku.

LOVE and PEACE 
Suzanne Ward

Saturday, May 5, 2012

1.05.2012

  
Síla a vyjádření lásky; vývoj duše; schopnosti a vědomosti pracovníků světla; není čeho se bát.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Nedávno milióny lidí na světě slavily Den Země, dnes je Globální den lásky, a brzy bude Den osvobození světa. My si vážíme těchto událostí, které oslavují lásku – lásku k vaší planetě, vzájemnou lásku lidí, a lásku ke svobodě, aby lidé všech národů mohli žít v radosti a beze strachu.

Sunday, April 1, 2012

1.04.2012

  


Obsah:
Zdroje světla. Desinformace vyvolávající strach. Vážíme si pracovníků světla. Děje za scénou. Význam nedávných tragických událostí. Psychické poškození válkou. Účinky kolektivního vědomí. Obamovy poznámky. Diskuse o představení mimozemšťanů. Současná chybná pojetí Zlatého věku. Stíhání zločinců.


1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Účinky stále rostoucího světla ve vašem světě jsou daleko rozsáhlejší nežli zveřejňované otřesy a pády úplatných politiků v národních vládách a významných korporacích – děje se to i v obcích, od malých vesnic až po velkoměsta po celé zeměkouli. Výsledky jdou dále než přímá pomoc a dary lidem v hluboké nouzi na místní a mezinárodní úrovni, i stále rostoucí počty hlasů za mír, ochranu zvířecího života a prostředí a mnohá další pozitivní opatření. Pokaždé, když je podepsána petice v nějaké prospěšné věci nebo za nápravu nespravedlnosti, energie záměru podepsané osoby se smísí s energií tisíců, možná miliónů dalších, kteří také podpořili podpisem tuto věc, a stejné to je s každičkou láskyplnou myšlenkou, každým pocitem vděčnosti, soucitu a přání lepšího světa.

Wednesday, February 1, 2012

1.2.2012

  


Obsah:
Účinky negativního myšlení. Rozptylování strachu. Důkazy pokroku světla. Důvody pro odklad zahájení důležitých reforem. Příčina globálního hučivého zvuku. Čakry. Nový peněžní systém. Věda versus univerzální realita. Sex v páté dimenzi. Bohové a bohyně.


1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthem. Zatímco mnozí pracovníci světla s důvěrou očekávají, že se začnou uskutečňovat kroky přechodu ke Zlatému věku Země, někteří čekají, až nevyvratitelné důkazy ospravedlní plnou důvěru ve zprávy bytostí světla. A protože velká většina vaší populace vůbec nemá tušení, že tento rok skončí na prahu slavné nové éry míru, spolupráce a žití v harmonii s přírodou, jsou obavy při každém zachřestění zbraní, při strohé ekonomické analýze, novém zákonu nebo politice, která narušuje svobody.

logo

INVOC


Invokace

14:02:2014 – 09:00 H Brisbane Hour, Australia

13:02:2014 – 24:00 H Praha, Československo

http://24timezones.com/